Om mig

Uppvuxen på den östgötska slätten och präglad av ”den bondska” relationen till djur och natur har jag med mig en djup respekt för allt levande. Det innebär ett långsiktigt tänkande och strävan efter ett hållbart levnadssätt.

Socionom blev jag under den tid när samhällsarbete var en självklar del av socialt arbete. Som student upplevde jag den starka kraften i att tillsammans skapa förändring. Senare deltog jag i ett internationellt utbytesprogram med socialarbetare från hela världen. Då förstod jag betydelsen av att lära från de som har andra erfarenheter.

Nyfikenhet skapar kunskapstörst

Min nyfikenhet och vetgirighet har fått mig att fortsätta läsa och utbilda mig. Jag har psykoterapiutbildning (steg 1) och handledarutbildning (45 hp). Jag är fil. mag. i socialt arbete med inriktning mot ledarskap och utveckling samt fil. mag. i praktisk kunskap.

Min teoretiska bas är psykodynamisk, systemteoretisk och socialkonstruktivistisk, vilket innebär att jag har en i grunden förankrad humanistisk människosyn och jag drivs av en orubblig tro på kunskap i alla dess former.

Även i mitt arbete har jag sökt nya utmaningar. Jag har lång erfarenhet av att leda arbetsgrupper i utvecklingsarbete och organisationsförändringar inom hela välfärdsområdet. Det innebär att jag byggt upp och utvecklat olika verksamheter, där jag haft personal- och budgetansvar. I samtliga uppdrag har förutsättningarna varit samarbete och samverkan med flera olika aktörer.

Jag är sedan många år medlem i Forsa, Förbundet för forskning i socialt arbete. 

Chefsskap ger stort nätverk

De senaste tolv åren har jag varit forsknings- och utvecklingschef i östra länsdelen av Östergötland. Som chef för en FoU verksamhet har jag verkat på många arenor, vilket gett mig ett stort nätverk. Jag har byggt upp ett gott samarbete med Linköpings universitets grundutbildningar och forskningsmiljöer, där vi gemensamt har arbetat för kunskapsuppbyggnad. Genom mitt arbete med uppbyggnaden av Vård- och Omsorgscollege i Östergötland har jag god överblick även över arbetsmarknad och utbildningar inom det området.

Mina medarbetare och jag har ansvarat för och drivit utvecklingsprojekt såväl nationellt som internationellt. Det har gett mig god kunskap om projektledning.

När jag nu har tagit steget att starta min egen konsultverksamhet kan jag erbjuda tjänster som bygger på min samlade kunskap och erfarenhet. Jag ser fram emot många spännande möten.

Jag är medlem i Föreningen Sveriges Socialchefer.

Här kan du läsa några referenser från mina tidigare uppdrag.

 

 

 

 

Människokraft är styrkan att med nyfikenhet och mod ställa frågor och ha förmågan att tänka efter.

Läs mer