Referenser

Inga-Lill har på uppdrag från mig, varit processledare för utvärderingen av en flerårig samverkan, där ett antal olika intressenter varit inblandade. Uppföljningen genomfördes i form av en workshop med tjugofem deltagare, där Inga-Lill med ett professionellt agerande lyfte fram de närvarandes åsikter, förtydligade ståndpunkter och samlade viktiga tankar inför framtida samverkansprojekt. Med sin gedigna erfarenhet och ett personlig bemötande skapar Inga-Lill ett öppet klimat.

Maria Tiricke
Enhetschef
Naturvårdsverket

 

Jag har samverkat med Inga-Lill Felizia under ett flertal år, där vi gemensamt arbetat för att för att utveckla forskningen, bland annat genom så kallade kommundoktorander. Utan det engagemang och intresse, som Inga-Lill visat för denna utveckling, hade vi inte kommit så långt som vi gjort. Vi har även samverkat i olika projekt, till exempel Bo vital och Senior citizens.

Åsa Larsson Ranada
Universitetslektor
Linköpings universitet

 

Jag har haft förmånen att samarbeta med Inga-Lill under tiden jag arbetade som socialdirektör i Norrköping. Inga-Lill var då en drivande chef för PUFF-enheten (praktik, utveckling, forskning och framtid) som gjorde att vi tillsammans med andra kommuner i länet fick tillgång till kunskap och forskning inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Konkret innebar det att vi bland annat hade egna medarbetare som kunde kombinera sina doktorandstudier med arbete i våra verksamheter. Genom Inga-Lills goda kontakter med universiteten drev vi också ett påverkansarbete för att få till en introduktion för socionomer som kan liknas vid en AT-tjänstgöring. En sådan introduktion genomfördes också inom min förvaltning som blev ett sätt att underlätta rekrytering till barn och ungdomsvården inom socialtjänsten. Inga-Lill såg också till att PUFF blev en aktiv medlem i det Europeiska Sociala Nätverket, ESN.

Karl Gudmundsson
Tidigare Socialdirektör
Jönköpings kommun

 

Kunskap som vårdas och ges näring växer, ger god avkastning och kan förädlas.

Läs mer