Processledning, handledning, utbildning

– mitt erbjudande för dig som är yrkesverksam

Jag skapar möjlighet till utveckling genom att ge yrkesverksamma rum att stanna upp och analysera, våga göra annorlunda och ta språng in i framtiden. Därav har jag delat upp mitt erbjudande under tre rubriker: processledning, handledning och utbildning.

Processledning – från idé till verkstad – planering och genomförande

 • Moderera konferenser
 • Processleda personaldagar
 • Processleda workshops och seminarier
 • Strukturera förbättringsarbete
 • Strukturera projekt
 • Skapa struktur för utvärderingar

Handledning – reflekterande, interaktiv och styrkefokuserad

 • Yrkeshandledning i grupp eller enskilt – process-, psykosocial-, ärendehandledning
 • Handledning kring arbetsmiljö
 • Ledarskaps- och chefsstöd enskilt eller i grupp
 • Projekthandledning
 • Handledning till studenter

Utbildning – stimulera nyfikenhet – våga tänka nytt

 • Föreläsningar om socialt välfärdsarbete, grupprocesser och handledning
 • Utbildningspaket om socialt välfärdsarbete, grupprocesser och handledning

Alla tjänster planeras efter noggrann analys av behov och förutsättningar. Efter genomförande följs de upp och utvärderas, en grund för långsiktigt och hållbart arbete.

Se referenser på tidigare uppdrag jag utfört.

Processledning - inte minst viktigt för ett hållbart utvecklingsarbete.

Inga-Lill Felizia har lång erfarenhet av processledning. Från idé – till verkstad.

 

Vi tar lärdom av det vi gjort, blickar framåt och tar språnget. Framtiden skapas här och nu!

Läs mer